Projekty

Projekty realizowane przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

PROJECT: „PRODUKCJA INNOWACYJNYCH MEBLI BAZUJĄCYCH NA NOWOCZESNEJ PŁYCIE WIÓROWEJ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R
Działanie 2.1: „Sektorowe programy B+R”
Program sektorowy: „WoodINN”

 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa beneficjenta: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0093/17
 • Data podpisania umowy: 29.11.2017 r.
 • Wartość projektu: 1 583 938,68 zł
 • Kwota dofinansowania: 882 117,45 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 19.06.2020O PROJEKCIE:

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji nowoczesnych płyt drewnopochodnych oraz wykorzystanie jej w wielkoseryjnej produkcji mebli do samodzielnego montażu (RTA). Rezultaty projektu będą uwzględniać technologię wytwarzania płyt wiórowych o strukturze porowatej i obniżonej gęstości oraz technologię dotyczącą zastosowania nowoczesnych płyt wiórowych, jak też know-how w zakresie ich zastosowania w wybranych konstrukcjach meblowych.

PROJECT: „INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI ELEMENTÓW MEBLOWYCH WSPOMAGANA PROCESEM DRUKU CYFROWEGO”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 2: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Program sektorowy: „WoodINN”

 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa beneficjenta: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0094/17
 • Data podpisania umowy: 04.12.2017 r.
 • Wartość projektu: 3 786 892,16 zł.
 • Kwota dofinansowania: 1 722 441,18 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 25.05.2021O PROJEKCIE:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii druku cyfrowego w produkcji mebli do samodzielnego montażu. Rezultaty projektu będą uwzględniać technologię i linię pilotażową do druku cyfrowego pozwalającą na zastosowanie druku cyfrowego w produkcji mebli do samodzielnego montażu.

PROJECT: „”

 • Kryterium 1: