Zapytania ofertowe

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. poszukują dostawców do realizacji następujących projektów:

PROJEKT: „Robotyzacja i cyfryzacja FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA szansą na uzyskanie odporności na długofalowe wyzwania rynku oraz podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym”

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na zakup licencji na oprogramowanie – platformę wspierającą sprzedaż klientów biznesowych Forte do konsumentów, służącą do zawierania umów sprzedaży pomiędzy konsumentami ze sprzedającymi – klientami biznesowymi Forte, obsługi procesu sprzedaży i dostawy produktów oraz uzyskania informacji o produktach z oferty Forte.

  • Termin nadsyłania ofert upływa dnia 08.11.2023 r. o godz. 23:59 CET.
  • Treść zapytania ofertowego oraz załączniki są do pobrania poniżej lub w formacie ZIP dostępne są pod linkiem: https://company.forte.com.pl/app/uploads/2023/11/Zapytanie-ofertowe-1_2023_KPO.7zInformacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

Nazwa wykonawcy:
UNITY Spółka Akcyjna
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
Cena netto zamówienia: 117 690,84 PLN