Zarząd

Maria Florczuk

Prezeska Zarządu

Maria Florczuk pracę w FORTE rozpoczęła w 2007 roku od zbudowania łańcucha dostaw w Azji, a w kolejnych latach odpowiedzialna była za zakupy materiałów bezpośrednio produkcyjnych. Od 2010 r. pełniła funkcję dyrektorki biura zakupów, odpowiadając za opracowanie oraz wdrażanie strategii zakupowej FORTE, zarządzanie centralną polityką zakupową i optymalizację łańcucha dostaw surowców. Od maja 2014 r. pełniła funkcję Członkini Zarządu. 1 września 2023 r. objęła stanowisko Prezeski Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Więcej

Mariusz Gazda

Członek Zarządu

W marcu 2014 roku Mariusz Gazda objął funkcję Członka Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., dołączając w ten sposób do naszego zespołu. Obecnie, w ramach pionu finansowo-administracyjnego spółki, odpowiada za nadzór nad pracą Biur Finansowego, Kontrolingu, Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Systemów Zarządzania, Administracji, Inwestycji oraz Prawnego i Compliance. Do jego najważniejszych obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad ciągłością zagadnień z zakresu finansów i kontrolingu oraz nad przebiegiem inwestycji w spółce. Co więcej, czuwa nad działalnością TANNE, piastując funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W Grupie Kapitałowej jest odpowiedzialny za wdrożenie zasad Compliance.

Więcej

Walter Stevens

Członek Zarządu

Walter Stevens dołączył do zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  w styczniu 2021. Obecnie odpowiada za zarządzanie obszarami planowania, magazynowania, logistyki i obsługi klienta oraz informatyki. W obszarze łańcucha dostaw jego priorytetem jest zapewnienie terminowych i kompletnych dostaw mebli oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi naszych klientów biznesowych.

Więcej