Zarząd

Maciej Formanowicz

Prezes Zarządu

Maciej Formanowicz jest założycielem i Prezesem Zarządu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (wcześniej FORTE Sp. z o.o. i Fabryki Mebli FORTE Sp. z o.o.). Od początku istnienia firmy nadzoruje kluczowe projekty biznesowe i inwestycyjne w całej grupie kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak m. in. ukończony w 2018 projekt budowy fabryki płyty wiórowej TANNE w Suwałkach – jedna z największych polskich inwestycji branży meblarskiej ostatnich lat – oraz utworzenie w 2017 roku spółki joint venture w Indiach, produkującej i dostarczającej meble na rynek indyjski.

Więcej

Maria Florczuk

Członek Zarządu

Maria Florczuk pracę w FORTE rozpoczęła w 2005 roku od zbudowania łańcucha dostaw w Azji, a w kolejnych latach odpowiedzialna była za zakupy materiałów bezpośrednio produkcyjnych. Od 2010 r. pełniła funkcję dyrektora biura zakupów, odpowiadając za opracowanie oraz wdrażanie strategii zakupowej FORTE, zarządzanie centralną polityką zakupową i optymalizację łańcucha dostaw surowców. Od 2013 r. była również odpowiedzialna za inwestycje Grupy FORTE. Od maja 2014 r. pełni funkcję Członka Zarządu w FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A.

Więcej

Andreas Disch

Członek zarządu

Andreas Disch jest członkiem Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. od maja 2018 roku. Odpowiada za globalne działania sprzedażowe, rozbudowę międzynarodowej sieci sprzedaży Grupy FORTE oraz za zarządzanie i rozwój portfela produktów FORTE. Jest międzynarodowym specjalistą w obszarze dystrybucji i wprowadzania do obrotu dóbr konsumpcyjnych. Przed wejściem do sektora meblowego zdobył bogate doświadczenie sprzedażowe w branży kosmetycznej, narzędziowej i ogrodniczej.

Więcej

Mariusz Gazda

Członek Zarządu Finanse

W marcu 2014 roku Mariusz Gazda objął funkcję Członka Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., dołączając w ten sposób do naszego zespołu. Obecnie, w ramach pionu finansowo-administracyjnego spółki, odpowiada za nadzór nad pracą Biur Finansowego, Kontrolingu, Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Systemów Zarządzania, Administracji, Inwestycji oraz Prawnego i Compliance. Do jego najważniejszych obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad ciągłością zagadnień z zakresu finansów i kontrolingu oraz nad przebiegiem inwestycji w spółce. Co więcej, czuwa nad działalnością TANNE, piastując funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W Grupie Kapitałowej jest odpowiedzialny za wdrożenie zasad Compliance.

Więcej

Walter Stevens

Członek Zarządu

Walter Stevens dołączył do zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  w styczniu 2021. Obecnie odpowiada za zarządzanie obszarami planowania, magazynowania, logistyki i obsługi klienta oraz informatyki. W obszarze łańcucha dostaw jego priorytetem jest zapewnienie terminowych i kompletnych dostaw mebli oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi naszych klientów biznesowych.

Więcej