Dbając o środowisko, dbamy o własny dom

Polityka środowiskowa

W FORTE chcemy prowadzić działalność produkcyjną i handlową w sposób, który pozwoli naszej firmie na rozwój w zgodzie i z poszanowaniem każdego elementu środowiska naturalnego.

Zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji o nowych projektach czy inwestycjach, jak i strategicznych przedsięwzięciach, zawsze bierzemy pod uwagę aspekt ekologiczny.

Swoje zobowiązania w tym zakresie zawarliśmy w Polityce środowiskowej i Polityce klimatycznej FORTE.

 

W Polityce środowiskowej zadeklarowaliśmy między innymi, że ograniczymy zużycie materiałów, paliw, energii i wody, emisję zanieczyszczeń podczas produkcji, magazynowania i transportu oraz zbudujemy zamknięty obieg gospodarki odpadami.

W Polityce klimatycznej skupiamy się na wdrażaniu projektów i inwestycji, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu.

Zapoznaj się naszymi politykami

Polityka Środowiskowa Polityka klimatyczna

Etyka ekologiczna

W naszym Kodeksie etycznym poświęciliśmy cały dział na opisanie tego, co w FORTE akceptujemy w odniesieniu do zagadnień środowiska naturalnego.

 

Nasz Kodeks etyczny

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Wiemy, jak cenne są surowce naturalne i jak ważne jest odpowiednie ich wykorzystywanie. Dlatego w naszych fabrykach wdrażamy rozwiązania zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie skupiamy się na procesach zamkniętego obiegu odpadów drzewnych, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Od 2020 roku do produkcji płyty w fabryce płyt wiórowych TANNE wykorzystujemy surowce z recyklingu – odpady drzewne pochodzące z procesów produkcji mebli lub zniszczonych palet, czy pozostałości z tartaków. Takie podejście minimalizuje zużycie surowców naturalnych. Stale rozwijamy technologie, które pozwolą nam w przyszłości wykorzystywać do produkcji również materiały drewnopochodne, jak np. stare meble.

Aby nasze działania były jeszcze bardziej efektywne, w fabrykach segregujemy odpady bardzo drobiazgowo. Dzięki temu odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy maksymalną ilość wytwarzanych odpadów.

W FORTE wierzymy, że w kwestii ekologii należy działać wielowymiarowo.
Co jeszcze robimy?

Stale kontrolujemy legalność pozyskiwania drewna i wyrobów drzewnych, a do produkcji używamy wyłącznie surowców pochodzących z lasów, które są zarządzane w sposób zrównoważony i chronią różnorodność biologiczną.

Dbamy o to, aby wykorzystywane przez nas surowce posiadały odpowiednie certyfikaty, świadczące o najwyższej jakości
i etycznym sposobie ich pozyskania.

Nie używamy drewna i wyrobów drzewnych pochodzących z obszarów chronionych bądź zagrożonych zanikiem czy wycinanych nielegalnie, plantacji leśnych powstałych w wyniku przekształcania lasów naturalnych, a także siedlisk gatunków zagrożonych wyginięciem.

Cały czas udoskonalamy nasze procesy produkcyjne, żeby minimalizować zużycie surowców. Ponownie wykorzystujemy odrzuty technologiczne, takie jak płyta i karton, by zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.

 • Optymalizujemy zużycie materiałów w procesie produkcji.
 • Optymalizujemy procesy pakowania.
 • Stosujemy wytyczne procesów klejenia i optymalizujemy zużycie klejów.
 • Ograniczamy zużycie płyty poprzez planowanie ich rozkrojów w sposób minimalizujący liczbę odrzutów.

Ciągle dążymy też do zmniejszenia emisji (szczególnie dwutlenku węgla) wynikających z transportu.

W tym celu doskonalimy procesy logistyczne, co bezpośrednio przekłada się na liczbę wysyłanych transportów.

Nieustannie dążymy do tego, żeby nasze opakowania były przyjazne dla środowiska.

W 2021 roku o 16,9% obniżyliśmy zużycie styropianu w opakowaniach nowych produktów. Do 2030 r. planujemy wyeliminować wykorzystanie styropianu w opakowaniach wszystkich naszych produktów.

Nasze działania na rzecz klimatu to między innymi partnerstwa z różnymi organizacjami. W 2021 roku wzięliśmy udział w drugiej edycji programu Climat Leadership powered by UN Environment organizowanej przez UNEP-GRID.

W czasie trwania programu pracowaliśmy nad innowacjami technologicznymi, które prowadziłyby do jeszcze lepszych rozwiązań w zakresie ograniczenia ilości odpadów, zbudowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmierzających do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania surowców.
Podjęliśmy również zobowiązania, które ogłosiliśmy na zakończenie drugiej edycji programu.

Nasze zobowiązania to:

 • Edukacja klientów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów generowanych z opakowań naszych wyrobów oraz lepsze wykorzystanie kupowanych surowców.
 • Do końca 2025 roku:
  – ograniczenie o 10% udziału materiałów opakowaniowych średnio na paczkę we wszystkich wyrobach
  – 100% materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu

Edukacja ekologiczna

Wiemy, że aby zmieniać świat, musimy działać razem. Staramy się rozbudzać także u innych wrażliwość na otoczenie i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Podejmujemy działania, za pośrednictwem których chcemy kształtować świadomość ekologiczną różnych grup społecznych.

Pracownicy

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu segregacji odpadów i przestrzegania zasad kompleksowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, wytwarzanych na terenie poszczególnych zakładów, organizujemy cykliczne konkursy o tematyce ekologicznej, a także włączamy naszych pracowników w ogólnopolskie kampanie promujące ekologię, jak Światowy Dzień Środowiska czy Piątek FSC.

Dzieci pracowników

W naszych firmowych przedszkolach „Żółty Słonik” organizujemy zajęcia edukacyjno-ekologiczne; dzieci uczą się uprawiać i dbać o rośliny w miniszklarni, która znajduje się obok przedszkola; w jadłospisie placówki znajdują się wyłącznie zdrowe produkty.

Dostawcy i współpracownicy

Do współpracy wybieramy odpowiedzialne firmy, które w codziennej pracy pamiętają
o swoich zobowiązaniach wobec środowiska.

Nasi sąsiedzi

Chętnie wspieramy lokalne inicjatywy na rzecz ekologii, w tym między innymi coroczne sadzenie lub sprzątanie lasów przez seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z Fundacją AMF „Nasza Droga” zainicjowaliśmy projekt „Pociąg do Ekologii”, do którego zaprosiliśmy lokalne szkoły. Każdy uczestnik wymyślił i wdrożył w swoim otoczeniu drobne zmiany, aby zwiększyć społeczną świadomość
i zachęcać innych do dbania o planetę.

Bee FORTE

W FORTE zasady zrównoważonego rozwoju towarzyszą nam każdego dnia. Jednocześnie zależy nam na tym, aby w nasze proekologiczne działania angażować też innych.

To podejście sprawiło, że wraz z zespołem pszczelarzy FORTE stworzyliśmy projekt, którego celem jest ochrona pszczół i wspieranie bioróżnorodności. Cieszymy się, że nasza pszczelarska społeczność powiększa się, a projekt zyskuje coraz więcej zwolenników.

Działania, jakie prowadzimy w ramach Bee FORTE:

 • we wszystkich fabrykach założyliśmy łąki kwietne o łącznej powierzchni 1,69 ha; rośliny miododajne (w tym zanikające zioła), które tam rosną są domem dla owadów zapylających oraz innych zwierząt
 • organizujemy spotkania edukacyjne z ekspertami dla miłośników pszczelarstwa
 • nasi pszczelarze nagrywają vlog edukacyjny, w którym opowiadają o tym, jak założyć pierwszą pasiekę i jak dbać o pszczoły
 • w mediach wewnętrznych prowadzimy blog dotyczący pszczelarstwa i dobrodziejstw płynących z miodu
 • w jednym z naszych oddziałów stworzyliśmy minipasiekę
 • organizujemy warsztaty i konkursy promujące bioróżnorodność