Razem jesteśmy FORTE

2500 około

pracowników

liczy kadra FORTE

500 około

osób zatrudnionych

w FORTE pracuje z nami od ponad 15 lat

800 około

pracowników

co roku bierze udział w szkoleniach rozwojowych

Siła firmy zależy od ludzi, którzy w niej pracują, a właściwie od tych, którzy ją tworzą…

Maciej Formanowicz

Fundament

Najważniejszymi elementami kultury organizacyjnej FORTE są wartości.

Po pierwsze ODPOWIEDZIALNOŚĆ za pracowników, klientów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności. Wsłuchujemy się w potrzeby każdej z tych grup i na ich podstawie wyznaczmy kierunki działań. Po drugie WSPÓŁPRACA, dobra i uczciwa, w której cenimy odmienność opinii i pomysłów, ponieważ ona pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania. Kolejna wartość to ROZWÓJ, zarówno ten wyrażający się w liczbie sprzedanych produktów czy wielkości inwestycji, jak i w przyjaznym miejscu pracy oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. I wreszcie WRAŻLIWOŚĆ, która pozwala zatrzymać się z uwagą, otworzyć na innych i docenić to, co na pozór niewidoczne.

Każdego dnia drogowskazem dla podejmowanych przez nas działań jest firmowy kodeks etyczny.

Określiliśmy w nim normy i zasady, którymi kierujemy się w relacjach ze współpracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją, otoczeniem społecznym oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego.

Odmienność jest niezbędna, ponieważ pozwala dostrzec różne punkty widzenia, napędza do działania, skłania do dyskusji i szukania najlepszych rozwiązań.

Pracownicy FORTE różnią się od siebie pod wieloma względami, ale łączy nas jedno: wspólne wartości i przekonanie, że każdy człowiek – niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia czy poglądów – zasługuje na szacunek i uczciwe traktowanie.

Firma to nie tylko miejsce pracy. To zespół ludzi, którzy sobie ufają, szanują się i mówią językiem tych samych wartości.

W FORTE dbamy, aby tak właśnie było. Cenimy otwartość, swobodną wymianę myśli i możliwość dyskusji, ale przy tym pamiętamy o zasadach, które porządkują codzienną współpracę i gwarantują sprawiedliwe traktowanie wszystkich członków organizacji.

Szanujemy zdanie wszystkich współpracowników i doceniamy, że chcą je wyrażać. Otwarty dialog pomaga w wypracowaniu twórczych rozwiązań, dlatego dyskutujemy, wymieniamy się informacjami, wnioskami i dokonujemy wspólnych ustaleń. Regularnie organizujemy spotkania, podczas których omawiamy najważniejsze kwestie

Wiemy, jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie, więc wciąż ją rozwijamy, ulepszamy i dopasowujemy do potrzeb wszystkich pracowników.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dbamy o siebie nawzajem, wspólnie tworząc bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Realizujemy nie tylko zadania wynikające z uregulowań prawnych dotyczących bhp, lecz także wprowadzamy dodatkowe inicjatywy wewnętrzne, które wzmacniają naszą wewnętrzną kulturę bezpieczeństwa.

Nasze zaangażowanie w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy potwierdzają pozytywne oceny z audytów społecznych. W dwóch z nich przeprowadzonych według międzynarodowych standardów SMETA oraz ICS pod koniec 2021 roku otrzymaliśmy doskonałe wyniki.
SMETA i ICS to jedne z najczęściej stosowanych formatów audytu etycznego na świecie i obejmują cztery główne zagadnienia: warunki pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesu i ekologię. Wyniki obu audytów potwierdziły, że w FORTE stosujemy najlepsze praktyki zgodne z międzynarodowym kodeksem postępowania etycznego ETI Base Code.

Szczególną rolę w promowaniu bezpieczeństwa w Grupie FORTE pełnią jednostki ochotniczych straży pożarnych FORTE i TANNE.

Tworzą je nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni w różnych obszarach firmy, posiadający odpowiednią wiedzę i przygotowanie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, m.in. szkoląc się i współpracując z zewnętrznymi jednostkami Straży Pożarnej podczas manewrów na terenie zakładów Grupy FORTE. Tradycją FORTE jest organizowanie międzyzakładowych zawodów sportowo-pożarniczych, podczas których możemy podziwiać umiejętności i sprawność naszych strażaków. Zawody odbywają się od wielu lat i są świetną zabawą, połączoną z emocjami i zdrową rywalizacją!

Rozwój

Nie bez przyczyny rozwój wpisany jest w nasz kodeks wartości. Ciągła nauka, poszukiwanie nowych rozwiązań i innowacji we wszystkich obszarach firmy, a także wspólne doświadczanie powodują, że cały czas się rozwijamy i utrzymujemy pozycję lidera w branży.

FORTE kształci ustawicznie

Aby wspierać talenty i umożliwić rozwój szerokiej grupie pracowników, stworzyliśmy Akademię FORTE. Jest to nasza wewnętrzna „uczelnia”, obejmująca cykliczne programy rozwojowe dla pracowników. Dzięki niej mogą oni podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w obszarach, w których pracują na co dzień.

Akademia FORTE w pigułce

Szkolenia adaptacyjne

stanowiące podstawę onboardingu, czyli wdrażania nowych pracowników w obowiązki i kulturę pracy w firmie.

Szkolenia i instruktaże

stanowiskowe.

Szkolenia przygotowujące do egzaminów

państwowych nastawione na zdobywanie formalnych uprawnień, takich jak kierowanie wózkami widłowymi.

Programy podnoszące kwalifikacje

tworzone na bazie diagnoz luk kompetencyjnych i ścieżek rozwoju pracowników.

Warsztaty wdrożeniowe

wspierające ogólnofirmowe projekty
i przedsięwzięcia rozwojowe.

Warsztaty

lean management.

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich

takie jak Akademia Menedżera Produkcji, dedykowana kadrze kierowniczej produkcji i obszarów okołoprodukcyjnych.

Programy rozwoju talentów

realizowane w formie studiów podyplomowych.

Specjalistyczne programy rozwojowe

takie jak Akademia Trenerów Wewnętrznych.

Indywidualne programy rozwojowe

przygotowujące pracowników do objęcia nowych ról lub nowych zadań w firmie.

Wsparcie

To bardzo ważne, móc liczyć na innych. Cieszymy się, że możemy dać takie poczucie naszym pracownikom i oprócz stabilnego zatrudnienia oferować im dodatkowe benefity. Firmowe przedszkola, bezpłatna nauka języków obcych, profilaktyka zdrowotna, dofinansowanie do wypoczynku czy wpieranie aktywności sportowej – to tylko przykłady wśród wielu oferowanych przez FORTE działań.

Żółte Słoniki

Jak pomóc młodym rodzicom pogodzić aktywność zawodową z życiem rodzinnym?

Co może zrobić pracodawca, aby umożliwić im bezstresowy powrót do pracy po narodzinach dziecka? Na przykład otworzyć przedszkole. Albo – jeszcze lepiej – dwa przedszkola!

Firmowe przedszkola z oddziałami żłobkowymi „Żółty Słonik”, działające w Ostrowi Mazowieckiej od 2015 r. i w Suwałkach od 2018 r., są placówkami o najwyższych standardach edukacyjnych w kraju.

Opiekunowie prowadzą w nich zajęcia w systemie dwujęzycznym (polsko-angielskim) na podstawie autorskiego programu nauczania wspierającego wszechstronny rozwój dziecka, w szczególności budowanie umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej. Placówki przykładają dużą wagę do zajęć ruchowych i prawidłowej diety, co pomaga kształtować zdrowe nawyki od najmłodszych lat.

Jesteśmy dumni z naszych placówek również z innego powodu – architektury. Budynki przedszkoli wraz z otoczeniem zostały zaprojektowane z myślą o najmłodszych.

To prawdziwy świat dzieci! Okna znajdują się na wysokości ich wzroku, a całe wyposażenie dostosowane jest do dziecięcego wzrostu. Wnętrza są ciekawe, kolorowe, angażujące, a przy tym nie przeładowane. Obok znajdują się miniszklarnia, plac zabaw i kilka piaskownic. Taka przestrzeń pobudza w dzieciach ciekawość świata i jednocześnie kształtuje ich wrażliwość estetyczną. Projekty budynków otrzymały szereg nagród i wyróżnień w kategorii realizacji architektonicznych.

Profilaktyka zdrowia

Ważnych spraw nie odkładamy na później. Od wielu lat angażujemy się w działania na rzecz profilaktyki zdrowia, bo wiemy, jak ogromne ma ona znacznie w zapobieganiu chorobom i utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat:

 • oferowaliśmy bezpłatne szczepienia przeciwko grypie,
 • prowadziliśmy kampanie na rzecz profilaktyki zdrowia, w tym antynikotynową i antywirusową,
 • dołączyliśmy do ogólnopolskich akcji „Różowa wstążka” na rzecz walki z nowotworem piersi oraz „Movember” w celu zwiększania świadomości mężczyzn na temat nowotworów, które ich mogą dotknąć,
 • przeprowadziliśmy akcję bezpłatnych badań profilaktycznych,
 • zorganizowaliśmy webinary ze specjalistami z dziedziny medycy na temat m.in. profilaktyki zdrowia oraz pandemii COVID-19.

Miłe niespodzianki z okazji… różnych okazji

Wraz z narodzinami dziecka pojawia się ogromna radość. Cieszymy się wtedy razem ze świeżo upieczonymi rodzicami, a dla mamy powracającej z urlopu macierzyńskiego przygotowujemy pakiet upominków.

Odejście na emeryturę koleżanki lub kolegi z pracy to również wzruszająca chwila, szczególnie że najczęściej opuszczają nas osoby, na których wiedzę, doświadczenie i dobre rady mogliśmy liczyć przez wiele lat. Na zakończenie pracy każda z nich otrzymuje pamiątkowy zestaw prezentowy.

Zaprzyjaźnieni ze sportem

Część z nas również po godzinach chętnie spędza czas razem, łącząc pasje i zainteresowania. Mamy w FORTE firmowe drużyny piłki nożnej i siatkowej.

Od wielu lat wspieramy działalność klubu żeglarskiego w Suwałkach oraz sekcji wędkarskich w Ostrowi Mazowieckiej i Hajnówce. Działamy również na rzecz mniejszych sportowych inicjatyw, wspomagając lokalne wydarzenia sportowe.

Wybrane benefity pracownicze

Rabat pracowniczy

30% na zakup mebli.

Paczki noworoczne

lub karty podarunkowe dla dzieci pracowników.

Możliwość wykupienia ubezpieczenia

grupowego.

Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach

pakietów prywatnej opieki medycznej.

Dofinansowanie do wypoczynku letniego

dla pracowników i ich dzieci, wyjazdów grupowych (np. do teatru).

Bony finansowe

z tytułu Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Kasa zapomogowa.

Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe.

Dobry sąsiad

Chcemy być dobrym sąsiadem i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym miast, w których prowadzimy działalność. Dlatego w ramach swojej działalności charytatywnej i sponsoringowej zawsze chętnie wspieramy różnorodne projekty z zakresu edukacji i wychowania, zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, kultury czy sztuki.

W 1998 roku Anna i Maciej Formanowiczowi założyli Fundację AMF „Nasza Droga”, której celem jest pomoc w kształtowaniu młodego człowieka w jego wrażliwości, odpowiedzialności społecznej, postawie życiowej i umiejętnościach wyboru. Stypendystami Fundacji jest uzdolniona młodzież kończąca szkołę podstawową z terenu powiatu ostrowskiego.

Program Pomocy Stypendialnej obejmuje cykl warsztatów, wykładów, wyjazdów kulturalnych i spotkań z autorytetami, podczas których stypendyści ćwiczą i rozwijają swoje kompetencje, zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, uczą się budowania relacji.

Odpowiednie wykształcenie ma duży wpływ na sukces zawodowy. Mając tego świadomość, wspieramy edukację dzieci i młodzieży
w szerokim kontekście.

 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w celu promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego. W szkołach średnich pod patronatem FORTE kształci się obecnie ponad 300 uczniów.
 • Organizujemy dla młodzieży staże, praktyki, konkursy, wykłady, webinary.
 • Wspieramy badania i działalność dydaktyczno-naukową w zakresie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Wierzymy, że kultura wpływa na rozwój człowieka i całych społeczeństw, dlatego chętnie angażujmy się w projekty na jej rzecz. Szczególnie doceniamy lokalne inicjatywy, które przypominają
o swoistych tradycjach i zwyczajach danego regionu, wspierają sztukę ludową i promują lokalnych twórców.

 • Wspieramy ważne koncerty, wystawy i festiwale, odbywające się w naszych lokalizacjach, takie jak Suwałki Blues Festival, największy plenerowy festiwal bluesowy w Polsce o międzynarodowym zasięgu, czy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
 • Oferujemy wsparcie projektom społecznym, które aktywizują lokalne środowiska i sprzyjają integracji. Uczestniczymy w corocznych obchodach Dni Miast i Dożynkach.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i innymi organizacjami pozarządowymi.

Potrzeb jest dużo, ale nas również! FORMY – Fabryka Inicjatyw to program wolontariatu pracowniczego stworzony z myślą
o pracownikach FORTE, ich rodzinach, sąsiadach i środowisku,
w którym żyją. W ramach programu pracownicy mogą ubiegać się
o finansową lub pozafinansową pomoc w realizacji własnych projektów, wspierających lokalną społeczność.

Siedem dotychczasowych edycji zaowocowało realizacją 87 projektów. Wolontariusze FORTE wyremontowali klasy, świetlice i stołówki szkolne, stworzyli miejsca spotkań dla kół gospodyń wiejskich, wytyczyli trasy narciarską i rowerową, wyposażyli remizę strażacką i przychodnię szpitalną, przeprowadzili warsztaty czytelnicze dla młodzieży oraz zrobili dużo, dużo więcej na rzecz swoich środowisk. To nie koniec! Co roku startują nowe edycje programu, a wraz z nimi kolejne projekty. Fabryka Inicjatyw pracuje już od 2016 roku!

 • 7 edycji
 • 553 tys. zł. wsparcia finansowego ze strony FORTE
 • 87 zrealizowanych projektów

Na zdjęciu: altana przy Bibliotece Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej stworzona w ramach II edycji programu FORMY-Fabryka Inicjatyw