Biznes budujemy na wartościach

Cele zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialny rozwój to jeden z filarów naszej firmy, dlatego naszymi działaniami wspieramy realizację ogłoszonych przez ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przedstawione w Agendzie 2030 cele to wizja lepszego, bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego świata. Dokument stawia przed firmami, rządami i ludźmi wiele wyzwań, którym trzeba sprostać, żeby zapewnić wszystkim mieszkańcom Ziemi dobrą przyszłość. My też wierzymy w tę ideę i podejmujemy wyzwanie zmiany świata na lepsze – skupiamy się na realizacji 6 Celów, na które mamy największy wpływ.

Dostęp do surowców

Wiemy, że nasza działalność ma wpływ na środowisko naturalne, dlatego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju stale podejmujemy działania minimalizujące i ograniczające ten wpływ. Kontrolujemy legalność pozyskiwania drewna i wyrobów drzewnych, a do współpracy zapraszamy tylko takich partnerów, którzy podzielają nasze wartości i odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu.

Wysokie standardy

Jednym z czynników, który zwiększa możliwości kontrolowania procesów produkcyjnych, a tym samym ich wpływu na otoczenie, i jednocześnie poprawia wydajność jest integracja pionowa.

Mając to na uwadze, w 2018 roku uruchomiliśmy własną fabrykę płyty wiórowej, która w pełni pokrywa nasze zapotrzebowanie na ten podstawowy surowiec do produkcji mebli. Wytwarzane tam płyty charakteryzują się niską emisją formaldehydu, spełniającą wymogi rynku europejskiego i amerykańskiego.

Skontaktuj się w sprawie zakupów płyty

Odpowiedzialni za produkt

Już od etapu projektowania dbamy o to, aby nasze produkty były bezpieczne i jak najbardziej przyjazne zarówno dla użytkowników, jak i dla planety.

Wybieramy certyfikowane surowce i atestowane materiały. Z najwyższą starannością dobieramy komponenty. Minimalizujemy zużycie plastiku i styropianu i cały czas pracujemy nad tym, aby optymalizować sposób pakowania pod kątem wpływu na środowisko naturalne.

Aby mieć pewność, że nasze meble są bezpieczne, przeprowadzamy regularne badania wyrobów na zgodność z odpowiednimi standardami.

Sprawdź nasze certyfikaty

Relacje

Z naszymi partnerami biznesowymi chcemy tworzyć relacje na lata, a te możliwe są tylko wtedy, gdy opierają się na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz jasnych zasadach działania.

Niezawodny dostawca mebli

Uważamy, że podstawą każdej współpracy biznesowej powinno być nastawienie na wspólny sukces wszystkich zaangażowanych w nią stron. Dlatego zawsze dążymy do wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą nam zbudować satysfakcjonującą, wieloletnią relację. Jesteśmy stabilną firmą, jednocześnie z dużą otwartością i elastycznością podchodzącą do potrzeb naszych klientów.

Sieciom i salonom meblowym oferujemy:

  • Stabilność, jaką daje współpraca z dużym i solidnym partnerem
  • Optymalizację łańcucha dostaw
  • Szeroki asortyment
  • Ofertę dostosowaną oferty do potrzeb konkretnego rynku
  • Gwarancję szybkich dostaw
  • Możliwość obsługi dużych zamówień
  • Obsługę klientów w wielu językach

Nasza polityka zakupowa

Polityka zakupowa FORTE ma na celu zagwarantowanie najwyższej jakości pozyskiwanych materiałów, towarów
i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów etycznych, społecznych i środowiskowych. Oczekujemy, aby działania naszych dostawców były zgodne z naszymi wartościami.

Rozwój

Chcemy dostarczać produkty coraz lepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb klientów, dlatego z uwagą obserwujemy nowości na rynku surowców i do współtworzenia naszych produktów włączamy dostawców, którzy są najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Odpowiedzialność

Kierujemy się zasadą odpowiedzialnego rozwoju. Podejmujemy działania minimalizujące nasz wpływ na środowisko naturalne. Rozwijamy współpracę
z dostawcami, którzy wspólnie z nami kształtują świadomość ekologiczną. Korzystamy z surowców certyfikowanych oraz materiałów atestowanych będących gwarantem wysokiej jakości. Kontrolujemy legalność pozyskiwania drewna i wyrobów drzewnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z dostawcami, którzy wspólnie z nami podejmują nowe wyzwania oraz dbają o bezpieczeństwo naszych klientów.

Współpraca

Zależy nam na budowaniu długofalowej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Transparentność, zrozumienie i wzajemny szacunek to zasady, którymi kierujemy się w budowaniu relacji handlowych. Wyboru dostawców dokonujemy w oparciu o jasne kryteria gwarantując równy dostęp do informacji i przejrzyste zasady składania
i wyboru ofert.
Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem antykorupcyjnym.

Przewodnik antykorupcyjny

Kryteria wyboru dostawców

Zapewniamy sprawiedliwe traktowanie wszystkich oferentów biorących udział w przetargach, a podstawą naszej oceny są jasne i sformalizowane Kryteria Wyboru Dostawców. Zapewniamy poufność informacji i dostarczanych dokumentów.

Jakość stanowi klucz do rozpoczęcia współpracy. Od naszych partnerów oczekujemy spełnienia w tym zakresie wysokich wymagań – począwszy od dostaw atestowanych i certyfikowanych materiałów po najwyższą jakość produkcji, serwisu i usług.

Rozpatrując oferty potencjalnych partnerów biznesowych z dużą uwagą weryfikujemy całkowity koszt pozyskania (TCO).

Relacje biznesowe nawiązujemy z dostawcami, którzy są elastyczni i dynamiczni w działaniu. Preferujemy współpracę z partnerami aktywnymi, potrafiącymi spełnić optymalne dla nas terminy realizacji zamówień oraz szybko reagować na zmieniające się oczekiwania rynkowe.

Innowacyjność jest wpisana w naszą strategię biznesową. Współpracujemy z firmami otwartymi na nowatorskie pomysły, rozwój i ciągłe doskonalenie.

Podejmujemy współpracę z firmami posiadającymi certyfikaty i atesty obowiązujące na rynku europejskim. Cenimy otwartość na podejmowanie w tym zakresie nowych wyzwań i zobowiązań.

Długoterminowe relacje z partnerami biznesowymi są dla nas gwarancją sukcesu. Chcemy wspólnie opracowywać najlepsze rozwiązania. Zależy nam na tym, aby wraz z naszymi partnerami tworzyć produkty od podstaw. Dzięki temu możemy wspólnie budować konkurencyjną pozycję w branży.

Optymalizacja produkcji

Zależy nam na tym, żeby meble FORTE tworzyły bezpieczne i wygodne domy dla ludzi na całym świecie. Dlatego obok ciekawego wzornictwa i funkcjonalności oferujemy naszym klientom niezawodną jakość i korzystne ceny. Takie podejście wymaga od nas usprawnień w zakresie jak najlepszej organizacji procesów produkcyjnych, magazynowych i łańcucha dostaw. Dlatego skupiamy się na ich ciągłym doskonaleniu, między innymi poprzez wdrażanie sprawdzonych narzędzi Lean Managementu, unikaniu marnotrawstw i optymalizowaniu kosztów.

Zwracamy dużą uwagę na to, aby podczas wytwarzania mebli możliwie jak najbardziej ograniczać zużycie energii
elektrycznej. W tym celu rozwijamy energooszczędne technologie i inwestujemy w maszyny i urządzenia o niskim zużyciu energii i długim okresie funkcjonowania.

Automatyzacja i robotyzacja procesów

7

automatycznych linii cięcia płyty

22

nowoczesne roboty

5

nowoczesnych automatycznych linii

pakujących meble i zautomatyzowany system pakowania okuć meblowych

Bezpieczeństwo i jakość na pierwszym miejscu

W kwestii jakości nie dopuszczamy kompromisów, a oferowanie bezpiecznego
i sprawdzonego produktu jest dla nas sprawą najważniejszą. Dlatego na każdym etapie tworzenia naszych mebli dbamy o ich jakość. W codziennej pracy na straży dobrych praktyk w tym zakresie stoją zasady, które opisaliśmy w Polityce Jakości Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli „FORTE” S.A.

Polityka Jakości Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli „FORTE” S.A.

Normy i certyfikaty

Cały czas wymagamy od siebie więcej, niż wymagają od nas inni. Dlatego przywiązujemy dużą uwagę do tego, aby nie tylko spełniać wszelkie określone prawem normy, lecz także tam, gdzie jest to możliwe, wychodzić ponad obowiązujące standardy.

Nasza fabryka płyty wiórowej TANNE od 2018 roku posiada certyfikat CARB II dla produkowanych wyrobów drzewnych. Poświadcza on zgodność emisji formaldehydu z restrykcyjnymi normami California Air Resources Board (CARB II). Natomiast od 2021 roku – certyfikat systemu KZR INiG – który potwierdza, że paliwa drzewne w całym łańcuchu dostaw spełniają zatwierdzone systemem kryteria zrównoważonego rozwoju, a ich spalanie, w określonych warunkach, jest zgodne z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie ograniczania gazów cieplarnianych.

 

Od 2013 roku posiadamy certyfikat zgodności Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC TM dla produkcji mebli, który rozszerzyliśmy w 2018 roku o produkcję płyty wiórowej w TANNE. Od 2023 roku posiadamy także certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu PEFC.

Certyfikacje FSC TM  oraz PEFC wykluczają możliwość zastosowania surowców pochodzących z kradzieży i z nieznanych źródeł, pozyskiwanych w ramach rabunkowej i nieodpowiedzialnej polityki wyrębu lasów, z obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz innych źródeł budzących zastrzeżenia natury prawnej, społecznej i ekologicznej. Wprowadzając oba systemy, gwarantujemy śledzenie łańcucha dostawy surowca od miejsca jego pozyskania do gotowego produktu, w którym został on użyty.

Certyfikat FSC Certyfikat PEFC

Ciągle doskonalimy też nasze procesy, uwzględniając jednocześnie szeroko rozumianą jakość, aspekty środowiskowe oraz związane z pochodzeniem materiału drzewnego.

Dlatego wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, który łączy wszystkie te elementy i pomaga nam jeszcze lepiej wspierać zrównoważony rozwój, chronić środowisko, klimat i bioróżnorodność.

 

Certyfikat ISO