Misja i wartości

Wierzymy, że każdy dom zasługuje na piękno, bezpieczeństwo i komfort. Tworzymy lepszy dom.

Wartości

Podstawą naszych działań są uniwersalne wartości. Kierujemy się nimi zarówno wewnątrz firmy, jak
i w relacjach z partnerami biznesowymi i otoczeniem społecznym.

Współpraca

Cenimy dialog oraz tworzenie uczciwych, stabilnych i długofalowych relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi. Chcemy wspólnie budować kulturę odpowiedzialności za praktyki biznesowe w zakresie przestrzegania praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz troski o społeczności lokalne i środowisko naturalne. Nawiązujemy współpracę z partnerami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w tych obszarze, dzięki czemu możemy wspólnie dostarczać na rynek wartościowe produkty.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to chęć poprawy jakości życia. W FORTE robimy to na kilka sposobów. Kierunki rozwoju firmy wyznaczamy w oparciu o potrzeby pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz lokalnych społeczności. Dbamy o jakość produktów na każdym etapie ich tworzenia (od projektowania, poprzez produkcję i dostawę, do sprzedaży). Prowadzimy działalność z szacunkiem dla środowiska naturalnego, traktując racje ekologiczne na równi ze społecznymi i ekonomicznymi.
W biznesie kierujemy się zasadami, zgodnymi z międzynarodowym kodeksem postępowania etycznego ETI Base Code.

Rozwój

Na wzrost składa się wiele elementów – nie tylko liczba sprzedanych produktów, wysokość osiągniętych dochodów czy wielkość inwestycji, ale też osobisty i zawodowy rozwój ludzi tworzących FORTE. Nasi pracownicy mają możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Korzystamy z wiedzy najlepszych specjalistów w kraju i za granicą, aby modernizować i rozwijać nasz park maszynowy. Dzięki temu nasze meble powstają przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. O to, aby wszystko działało sprawnie, dbają innowacyjne systemy informatyczne. Kolejnym filarem pozwalającym na ciągły rozwój FORTE jest umacnianie pozycji firmy na rynkach zagranicznych.

Wrażliwość

Wrażliwość pozwala otworzyć się na potrzeby innych i docenić to, co na pozór niewidoczne. Dzięki niej pamiętamy, jak ważne jest aktywne uczestniczenie
w życiu społecznym. Jesteśmy obecni
w miejscach, w których prowadzimy swoją działalność produkcyjną. Istotną część realizowanych przez nas projektów stanowi wsparcie inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności. Angażujemy się w liczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, między innymi w zakresie rozwoju i promocji edukacji, kultury oraz ekologii.